เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เมื่อฉันเปลี่ยนโหมดการนําเสนอเป็นโหมดวิดีโอด้วยปุ่ม WDC10 การเปลี่ยนแปลงจะใช้กับการจัดการเว็บพร้อมกันหรือไม่

04-07-2020

การออกแบบการเปลี่ยนโหมดโดยใช้ปุ่ม WDC10 เป็นการเลือกโหมดที่เหมาะสมได้อย่างรวดเร็วและง่ายดาย และจะไม่นําไปใช้กับการจัดการเว็บ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?