เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

WDC10 ใช้ระบบไร้สายประเภทใด

04-07-2020

IEEE 802.11ac, 5GHz, 2T2R

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?