เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ค่าที่จํากัดที่แนะนําของการปรับคีย์สโตนเมื่อโปรเจคเตอร์เชื่อมต่อกับ PointWrite-PW02 นั้นเป็นเท่าใด

04-07-2020

หากคุณปรับเทียบภาพที่บิดเบือนมากจนเกินไป อาจส่งผลกระทบต่อประสิทธิภาพเชิงโต้ตอบของเครื่อง เพื่อให้มั่นใจถึงความแม่นยําสูงสุดในการเขียน โปรดจํากัดช่วงคีย์สโตนไว้ไม่เกิน ±2 ขั้นตอน

รุ่นที่รองรับ

MW826ST 3400 lms, WXGA Interactive Classroom Projector

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?