เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ความกว้างสูงสุดที่จะใช้ MW883UST ในโหมดเชิงโต้ตอบ (Interactive Mode) คือเท่าใด

04-07-2020

เนื่องจากความยาวในการติดตั้งบนผนัง ทำให้ขนาดหน้าจอที่จํากัดสําหรับ MW883UST อยู่ที่ 130 นิ้ว ซึ่งหมายความว่าความกว้างสูงสุดจะอยู่ที่ 2.8 เมตร อย่างไรก็ตาม หากคุณต้องการใช้ PointWrite (ปากกา) ประสิทธิภาพการทำงานที่ดีที่สุดจะต้องไม่ใหญ่กว่า 100 นิ้ว ซึ่งหมายความว่าความกว้างควรอยู่ที่ประมาณ 2.15 เมตร

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?