เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การปรับระดับตามแกนแนวตั้งและแนวนอนเมื่อติดตั้งแบบติดผนังสามารถทำได้สูงสุดเท่าใด

04-07-2020

การปรับระดับตามแนวตั้งสูงสุดในการติดตั้งแบบติดผนังอยู่ที่ 4 ซม. การปรับระดับตามแนวนอนสูงสุดในการติดตั้งแบบติดผนังอยู่ที่ 3 ซม.

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?