เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โมดูลของเลเซอร์มีอายุการใช้งานเท่าใด

04-07-2020

โมดูลของเลเซอร์มีอายุการใช้งานประมาณ 8,000 ชั่วโมง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?