เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ปุ่ม "QUICK INSTALL" (ติดตั้งด่วน) ของรีโมทคอนโทรลมีหน้าที่การทำงานอย่างไร

04-07-2020

ปุ่ม "QUICK INSTALL" ตรงรีโมทคอนโทรลมีไว้เพื่อเข้าถึงฟังก์ชันที่เกี่ยวข้องกับการติดตั้งใน OSD ได้อย่างรวดเร็ว เมื่อกดปุ่ม "QUICK INSTALL" ตรงรีโมทคอนโทรล "QUICK INSTALL MENU" (เมนูติดตั้งด่วน) จะปรากฏขึ้นบนหน้าจอเพื่อให้ผู้ใช้ตั้งค่า "projector install" (การติดตั้งโปรเจคเตอร์), "Test Pattern" (แบบแผนทดสอบ) และ "2D keystone" (คีย์สโตน 2D) ได้อย่างรวดเร็ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?