เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

มีการติดตั้ง SH963 สามเครื่องโดยวางไว้ข้างกัน แต่มีปัญหาในการจับคู่สี มีวิธีง่าย ๆ ในการจับคู่สีหรือไม่

04-07-2020

ใช่ มีวิธีง่าย ๆ หนึ่งวิธีซึ่งไม่ต้องใช้อุปกรณ์ใด ๆ นั่นคือ ควรตั้งค่าโหมดรูปภาพให้เหมือนกันทั้ง 3 เครื่อง เลือกเครื่องที่มีความสว่างและสีน้อยกว่าให้เป็นมาตรฐานและเพื่อปรับเครื่องอื่นอีกสองเครื่องให้ใกล้เคียงกับมาตรฐาน โปรดปฏิบัติตามขั้นตอนต่อไปนี้
(1) แสดงหน้าจอสีขาวบริสุทธิ์ (ตัวอย่างเช่น เพื่อแสดงสไลด์ Powerpoint ใหม่)
(2) ไปที่เมนู OSD
(3) Picture (รูปภาพ) → Advanced (ขั้นสูง) → Color Temperature (อุณหภูมิสี) → Set to User (ตั้งค่าเป็นผู้ใช้) (1,2,3, หนึ่งในนั้น)
(4) ไปที่ Color temperature User (ผู้ใช้อุณหภูมิสี) X Fine Tuning (ปรับปรุงแก้ไข)
(5) เลือกสีที่คุณต้องการและพยายามทําให้อุณหภูมิสีของอีกสองเครื่องนั้นคล้ายกับเครื่องมาตรฐาน ซึ่งต้องใช้เวลาสักพักและค่อย ๆ ปรับปรุงแก้ไขไปจนกว่าสีของแต่ละเครื่องจะใกล้เคียงเหมือนสีเดียวกัน
(6) ไปที่ Picture (รูปภาพ) → Basic page (หน้าพื้นฐาน) และเลือก Contrast (คอนทราสต์)
(7) ลดค่าคอนทราสต์ของอีกสองเครื่องเพื่อทำให้ความสว่างใกล้เคียงกับเครื่องมาตรฐาน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?