เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์ โหมดหลอดไฟจะเป็นสีเทาเป็นเวลา 3 นาที นี่เป็นเรื่องปกติหรือไม่

04-07-2020

ใช่ เป็นเรื่องปกติ โหมดหลอดไฟจะเป็นสีเทาเป็นเวลา 3 นาที หลังผ่านไป 3 นาที จะสามารถเลือกโหมดหลอดไฟได้ ไม่ว่าจะมีหรือไม่มีแหล่งรับสัญญาณหรือไม่ก็ตาม การออกแบบเช่นนี้ก็เพื่อป้องกันหลอดไฟ

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?