เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เฟิร์มแวร์ของปุ่มส่งและโฮสต์ตัวรับจะต้องเป็นเวอร์ชันเดียวกันหรือไม่ ฉันสามารถอัปเกรดเฟิร์มแวร์สําหรับอย่างใดอย่างหนึ่งได้หรือไม่

04-07-2020

ปุ่มส่งและโฮสต์ตัวรับต้องมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเดียวกัน ไม่ได้ มีความเสี่ยงที่จะทําให้ระบบเสียหาย

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?