เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะทราบได้อย่างไรว่า "Monitor OUT" สนับสนุนแหล่งรับสัญญาณใด

04-07-2020

"Monitor OUT" จะทํางานเมื่อแหล่งรับสัญญาณคือ VGA เท่านั้น

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?