เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

อยากทราบว่าข้อความแจ้งเตือนให้เปลี่ยนตัวกรองจะปรากฏขึ้นเมื่อใด และจะเกิดอะไรขึ้นถ้าฉันไม่เปลี่ยนตัวกรอง

04-07-2020

เมื่อโปรเจคเตอร์ใช้งานถึง 500 ชั่วโมง ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้น ถ้าคุณไม่เปลี่ยนตัวกรองและรีเซ็ตตัวจับเวลาของตัวกรอง ข้อความแจ้งเตือนจะปรากฏขึ้นอีกครั้งเมื่อรีบูตครั้งต่อไป

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?