เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ขอทราบพื้นที่จัดเก็บข้อมูลสูงสุดของแฟลชไดรฟ์ USB

04-07-2020

แฟลชไดรฟ์ USB มีความจุสูงสุด 64GB

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?