เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเสียบดองเกิลแบบไร้สายในขณะที่โปรเจคเตอร์ทำงานได้หรือไม่ การเสียบและถอดดองเกิลแบบไร้สายออกขณะที่โปรเจคเตอร์กำลังทำงานอยู่นี้เรียกว่า Hot Plug

04-07-2020

ไม่ได้ โปรเจคเตอร์ไม่รองรับ "การเสียบปลั๊กในขณะที่เครื่องทำงานอยู่" และอาจส่งผลกระทบต่อฟังก์ชันเครือข่าย ถ้าโปรเจคเตอร์ทํางานผิดปกติหลังจากเสียบปลั๊กหรือถอดปลั๊กในขณะที่เครื่องทำงานอยู่ โปรดบูตโปรเจคเตอร์ใหม่

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?