เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ขอทราบข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับเซ็นเซอร์ตำแหน่ง (Hall Sensor)

04-07-2020

เซ็นเซอร์ตำแหน่งผ่านการพิสูจน์แล้วว่าไม่ได้รับผลกระทบจากฝุ่น เซ็นเซอร์ตำแหน่ง BenQ Dust GuardTM มีความทนทานต่อฝุ่นได้มากกว่าเซ็นเซอร์แบบดั้งเดิมอย่างมีนัยสำคัญ ด้วยฟังก์ชันการทํางานที่ไม่ด้อยประสิทธิภาพลงแม้ว่าจะมีฝุ่นสะสมเพิ่มขึ้นถึง 7 เท่า* เซ็นเซอร์ตำแหน่งใช้สัญญาณแม่เหล็กในการจับเวลา ซึ่งสามารถทนฝุ่นได้ แม้ในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นสะสมอย่างรุนแรง เซ็นเซอร์ตำแหน่งยังสามารถแยกสีเพื่อการจัดแนวได้อย่างแม่นยําและการฉายภาพที่ไม่สะดุด
หลังจากการทดลองในสภาพแวดล้อมเดียวกัน เซ็นเซอร์ตำแหน่งจะรักษาการทํางานตามปกติแม้หลังจากที่มีทราย 40 กรัมอยู่ภายใน ในขณะที่เซ็นเซอร์แบบดั้งเดิมจะสูญเสียความสามารถในการตรวจจับหลังจากที่มีทราย 6 กรัมอยู่ภายใน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?