เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะขอข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับการออกแบบที่ป้องกันฝุ่นได้หรือไม่

04-07-2020

รุ่นนี้ติดตั้งตัวกรองฝุ่นแบบชั้นเดียวขนาด 20 มม. ซึ่งรองรับอนุภาคขนาดใหญ่ได้ถึง 90% จึงเพิ่มการป้องกันในสภาพแวดล้อมที่มีฝุ่นมากเป็นพิเศษ เพื่อความสบายใจยิ่งขึ้น รุ่นนี้ยังมีตัวจับเวลาตัวกรองแบบในตัวเครื่องที่คอยเตือนผู้ใช้ให้เปลี่ยนตัวกรองด้วย นอกจากนี้ กลไกการตรวจจับในตัวยังเตือนผู้ใช้ให้รีเซ็ตตัวจับเวลาเมื่อเปลี่ยนตัวกรองแล้ว

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?