เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

LU9715 มาพร้อมกับคุณลักษณะ ID SET สําหรับรีโมทคอนโทรลหรือไม่

04-07-2020

อุปกรณ์ที่ผลิตหลังเดือนสิงหาคม ค.ศ. 2016 จะมีคุณลักษณะนี้ โปรดติดต่อศูนย์บริการที่ได้รับอนุญาตของ BenQ เพื่อการอัปเกรดเฟิร์มแวร์หาก LU9715 ของคุณไม่มีคุณลักษณะนี้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?