เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกสําหรับ PointWrite-PW40U ได้หรือไม่ ถ้าได้ อะแดปเตอร์แปลงไฟมีรายละเอียดจำเพาะอย่างไรบ้าง

04-07-2020

ได้ และมาตรฐานแหล่งจ่ายไฟควรเป็น 5V 500 mA

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?