เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถใช้แหล่งจ่ายไฟภายนอกสําหรับ PointWrite-PT12 ได้หรือไม่ ถ้าได้ อะแดปเตอร์แปลงไฟมีรายละเอียดจำเพาะอย่างไรบ้าง

04-07-2020

สามารถใช้อะแดปเตอร์ 5V/2A สําหรับ PointWrite-PT12 ได้ ถ้าสเปกคือ 2.4A ก็สามารถใช้ได้เช่นกัน อย่างไรก็ตาม โปรดตรวจดูให้แน่ใจว่า PointWrite-PT12 ไม่ได้เชื่อมต่อกับอะแดปเตอร์แปลงไฟ ถ้าโปรเจคเตอร์ปิดเครื่องอยู่ ไม่เช่นนั้น อาจทําให้โมดูลในส่วนเลเซอร์ของ PointWrite-PT12 เสียหายได้

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?