เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ในจอแสดงผล OSD มีตัวเลือก pincushion/ barrel ตัวเลือกนี้คืออะไร

04-07-2020

เมื่อคุณเลือก pincushion/barrel ใน OSD แล้วกดปุ่มทิศทาง คุณจะเห็นภาพกลายมีลักษณะเว้าหรือโค้งนูน
เมื่อคุณกดปุ่มขวา (ค่า>0) ภาพจะอยู่ในรูปทรงโค้งนูน
เมื่อคุณกดปุ่มซ้าย (ค่า<0) ภาพจะอยู่ในรูปทรงเว้า

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?