เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

PointWrite สนับสนุนปากกาพร้อมกันได้กี่ด้าม

04-07-2020

PointWrite สนับสนุนการเขียนด้วยปากกาสูงสุด 4 ด้าม/นิ้วพร้อมกัน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?