เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะตั้งค่า ID โปรเจคเตอร์สําหรับฟังก์ชันชุด IR ID ได้อย่างไร

04-07-2020

ไม่สามารถดําเนินการได้โดยใช้ปุ่มตรงรีโมทคอนโทรล แต่ต้องใช้คําสั่ง RS232 (ASCII: *reset=0#) ช่วง ID ที่ใช้ได้: 0~9, ID โปรเจคเตอร์ปิด: 255

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?