เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ในการตั้งค่าเครือข่าย PX9210 หมายเลขพอร์ต TCP คืออะไร

04-07-2020

หมายเลขพอร์ต TCP คือ 8000

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?