เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

หลังจากเปิดโปรเจคเตอร์ ถ้าไฟ LED กะพริบเป็นสีส้มนานประมาณ 10 วินาที จากนั้นกลายเป็นสีแดงนิ่ง ถือว่าปกติหรือไม่

04-07-2020

ใช่ เป็นเรื่องปกติ เมื่อเปิดใช้งานโหมดสแตนด์บายเครือข่าย ไฟ LED จะกะพริบจนกว่าแหล่งจ่ายไฟจะเสถียร

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?