เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เครื่องอ่าน USB รองรับ HDD ได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่ได้ เครื่องอ่าน USB ไม่สามารถรองรับ HDD ได้

รุ่นที่รองรับ

MX731, MX731, MX731

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?