เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

โปรเจคเตอร์สามารถใช้กับดองเกิล RF ยี่ห้ออื่นได้หรือไม่

04-07-2020

โปรเจคเตอร์รองรับดองเกิลไร้สาย BenQ WDRT8192 เท่านั้น โปรดอย่าใช้ดองเกิล RF ยี่ห้ออื่น

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?