เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันขอทราบข้อมูลเกี่ยวกับการสุ่มตัวอย่าง Chroma

04-07-2020

การสุ่มตัวอย่างย่อย Chroma เป็นวิธีปฏิบัติในการเข้ารหัสภาพโดยใช้ความละเอียดที่ต่ำกว่าสําหรับข้อมูล Chroma โดยใช้ประโยชน์จากความสามารถในการมองเห็นของสายตามนุษย์ที่มองเห็นความแตกต่างของสีได้ดีกว่าความสว่าง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?