เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถเชื่อมต่อ iPhone ของฉัน กับพอร์ต MHL ของโปรเจคเตอร์ เพื่อทำงานกับเอกสาร ภาพถ่าย วิดีโอ และเนื้อหาอื่น ๆ ใน iPhone โดยการมิเรอร์ลงในหน้าจอได้หรือไม่

04-07-2020

iPhone ไม่รองรับ MHL อย่างไรก็ตาม โปรเจคเตอร์ของเรารวม MHL และ HDMI ไว้ในพอร์ตเดียวกัน คุณยังสามารถฉายเนื้อหาใน iPhone ผ่าน HDMI ได้โดยไม่มีปัญหา

รุ่นที่รองรับ

MX731, MH733

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?