เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

สามารถใช้ PointWrite กับโปรเจคเตอร์ 3 เครื่องที่ตั้งข้างกัน เพื่อสร้างหน้าจอที่ใหญ่ขึ้นได้หรือไม่

04-07-2020

PointWrite รองรับโปรเจคเตอร์ได้เพียง 2 เครื่องและโมดูลกล้อง 2 ตัวพร้อมกันโดยตั้งข้างกัน PointWrite ไม่รองรับโปรเจคเตอร์เครื่องที่ 3 และโมดูลกล้อง

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?