เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

InstaShow 14 ชุดสามารถใช้ในห้องประชุม 14 ห้องที่อยู่ใกล้กันได้หรือไม่

04-07-2020

ได้ ชุด InstaShow ทั้งหมดจะจับคู่กัน ดังนั้น TX ในห้อง A จะไม่แสดงเป็น RX ในห้อง B อย่างไรก็ตาม หาก RX ทั้ง 14 รายการต่างก็เล่นวิดีโอ 1080p ภายใต้ 5G 802.11ac ในช่องสัญญาณเดียวกัน อาจเกิดปัญหาการหน่วงเวลาได้

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?