เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การปลุกโฮสต์ InstaShow (RX) จากโหมด HDMI Standby ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

โปรดปลุกโฮสต์ InstaShow โดยเลือกวิธีใดวิธีหนึ่งจากสองวิธีดังนี้
- เปิดอุปกรณ์แสดงผล
- กดปุ่มเปิด/ปิดเครื่องของโฮสต์ (RX)

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?