เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะตรวจสอบการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi ของ InstaShow Host ได้อย่างไร

04-07-2020

โปรดป้อน Web Management และคลิก "ข้อมูล" ทางด้านซ้าย คุณจะเห็นการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi ที่ด้านล่างของหน้า

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?