เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

จะตรวจสอบการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi ของปุ่ม InstaShow ได้อย่างไร?

04-07-2020

InstaShow Host และ Button มีการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi เหมือนกัน ดังนั้นควรจับคู่ให้เรียบร้อย ดังนั้น หากต้องการตรวจสอบการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi ของปุ่ม InstaShow โปรดตรวจสอบการตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi ของ InstaShow Host

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?