เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ทําไมหน้าจอจึงแสดงรหัสข้อผิดพลาด: 006 เมื่อฉันพยายามจับคู่ปุ่ม InstaShow ของฉันกับโฮสต์

04-07-2020

รหัสข้อผิดพลาด: 006 หมายถึง ปุ่ม InstaShow และโฮสต์ที่คุณกําลังพยายามจับคู่นั้นไม่ได้ตั้งค่าพื้นที่ Wi-Fi เดียวกัน โปรดติดต่อศูนย์บริการ BenQ ในประเทศของคุณเพื่อขอความช่วยเหลือ

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?