เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันควรเลือกโหมดใดสําหรับการแสดงภาพที่ราบรื่นเมื่อแสดงเนื้อหา เช่น PPT

04-07-2020

โปรดเลือก "Presentatin Mode” (โหมดการนําเสนอ)

รุ่นที่รองรับ

WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device, WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?