เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

เวอร์ชันเฟิร์มแวร์ของปุ่มส่งและโฮสต์ตัวรับจะต้องเหมือนกันหรือไม่

04-07-2020

ปุ่มส่งและโฮสต์ตัวรับต้องมีเฟิร์มแวร์เวอร์ชันเดียวกัน ถ้าไม่เช่นนั้น ระบบจะมีปัญหา

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?