เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันสามารถใช้โทรศัพท์มือถือที่มีโหมด DP Alt เพื่อใช้งานปุ่ม Type-C ของรุ่นนี้ได้หรือไม่

04-07-2020

ไม่แนะนำให้ใช้โทรศัพท์มือถือที่มีโหมด DP Alt เพื่อใช้งานปุ่ม Type-C ของรุ่นนี้ การทํางานของปุ่ม Type-C ต้องการใช้พลังงานสูงสุด 900mA ซึ่งโทรศัพท์มือถือบางเครื่องอาจไม่รองรับ

รุ่นที่รองรับ

WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?