เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

พอร์ต USB-C ประเภทใดที่เข้ากันได้กับปุ่ม InstaShow USB-C สําหรับการนําเสนอแบบไร้สาย

04-07-2020

พอร์ต USB-C ที่รองรับการส่งข้อมูลประเภทต่อไปนี้ สามารถใช้งานร่วมกับปุ่ม InstaShow USB-C สําหรับการนําเสนอแบบไร้สาย:
- DP Alt Mode พร้อม DisplayPort 1.2
- Thunderbolt 3

รุ่นที่รองรับ

WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?