เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ตําแหน่งและค่าคีย์สโตน 2D สัมพันธ์กับการปรับความบิดเบือนของภาพอย่างไร

04-07-2020

ตําแหน่งและค่าคีย์สโตน 2D มักจะสัมพันธ์กับการปรับการบิดเบือนใน 2 ลักษณะใหญ่ ๆ ดังนี้:
(1) เมื่ออัตราส่วนการซูมเปลี่ยนแปลง ตําแหน่งของโปรเจคเตอร์จะเปลี่ยนในทิศทางแกนแนวระนาบ
(2) การตั้งค่าการปรับของคีย์สโตน 2D ถือเป็นหนึ่งค่าสําหรับหนึ่งองศา เมื่อปรับคีย์สโตน 2D ไปหนึ่งองศา ค่าคีย์สโตนใน OSD จะเป็นบวก/ลบ (+/-) 1
ภาพที่บิดเบือนสามารถปรับได้โดยอัตโนมัติ หรือปรับด้วยตนเองโดยกดปุ่มลูกศรตรงโปรเจคเตอร์หรือรีโมทคอนโทรล

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?