เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะนําเสนอแบบไร้สายด้วย WDC20 ด้วย iPhone ได้อย่างไร

04-07-2020

หากต้องการทราบขั้นตอนการนําเสนอแบบไร้สายโดยใช้ WDC20 จาก iPhone โปรดดูวิดีโอช่วยสอน

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?