เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การจับคู่ปุ่มกับโฮสต์ผ่านการควบคุมเว็บ (Web Control) ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

หากต้องการทราบขั้นตอนการจับคู่ปุ่มกับโฮสต์ผ่านการควบคุมเว็บ โปรดดูวิดีโอช่วยสอน

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?