เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การจับคู่ปุ่มกับโฮสต์ต้องทำอย่างไร

04-07-2020

สําหรับขั้นตอนการจับคู่ปุ่มกับโฮสต์ โปรดดูวิดีโอช่วยสอน

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?