เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ ล่วงหน้าเพื่อใช้ InstaShow/InstaShow S หรือไม่

04-07-2020

ไม่เลย ไม่จําเป็นต้องติดตั้งซอฟต์แวร์ใด ๆ คุณสามารถเสียบใช้งานได้เลย

รุ่นที่รองรับ

WDC10 InstaShow Easy-to-use Wireless Presentation Device, WDC10C InstaShow USB-C Wireless Presentation Device, WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?