เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

ฉันจะทำการนําเสนอแบบไร้สายจากโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี InstaShow S ได้อย่างไร

04-07-2020

หากต้องการทราบขั้นตอนการนําเสนอแบบไร้สายจากโทรศัพท์มือถือ Android ที่มี InstaShow S โปรดดูวิดีโอช่วยสอน

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?