เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

"Touch Back" สามารถใช้งานร่วมกับ Mac OS และ Windows ได้หรือไม่

04-07-2020

1) "Touch Back" รองรับการสัมผัสแบบหลายตำแหน่งใน Windows เท่านั้น BenQ ขอแนะนําให้ใช้ "Touch Back" ใน Powerpoint (Windows)
2) "Touch Back" รองรับการสัมผัสแบบตำแหน่งเดียวใน OS เท่านั้น BenQ แนะนําให้ใช้ "Touch Back" ใน Keynote (MacOS)

*แอปพลิเคชันจริงจะแตกต่างกันโดยขึ้นอยู่กับเวอร์ชันของซอฟต์แวร์

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?