เยี่ยมชมเว็บไซต์ BenQ Education สำหรับโซลูชันด้านการศึกษา

การเปิด "Split Screen" (แยกหน้าจอ) ซึ่งเป็นหนึ่งในคุณลักษณะที่สําคัญของ InstaShow S (WDC20) นั้นต้องทำอย่างไร

04-07-2020

การเปิด "Split Screen" ทำได้ 2 วิธีด้วยกันคือ
1) กด "Split Screen Key" ตรงปุ่ม WDC20
2) คลิก "Split Screen" ในแอป InstaShare

รุ่นที่รองรับ

WDC20 InstaShow S for Wireless Presentation & Collaboration

ข้อมูลเหล่านี้เป็นประโยชน์หรือไม่?