การพัฒนาห้องเรียนอัจฉริยะในไทเปด้วยเทคโนโลยีจอสัมผัสอัจฉริยะ
  • BenQ
  • 2019-05-28

ภาพรวม

ปัญหา

เพื่อให้สามารถในการเรียนรู้หลักสูตรใหม่ ๆ ที่เผยแพร่โดยกระทรวงศึกษาธิการของจีน โรงเรียนต่าง ๆ ในไทเปได้ปรับปรุงห้องเรียนเก่า ๆ ให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะเชิงโต้ตอบ ซึ่งจะช่วยเสริมการมีส่วนร่วมของนักเรียนและผลการเรียนรู้ 

โซลูชัน

จอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาของ BenQ ได้รับการออกแบบมาโดยเฉพาะสําหรับการใช้ในโรงเรียน และกลายเป็นตัวเลือกที่ได้รับความนิยมอย่างรวดเร็วสําหรับห้องเรียนอัจฉริยะในไทเป จอแสดงผลเหล่านี้เป็นที่ชื่นชอบเพราะนําเสนอคุณลักษณะที่ทําให้การเรียนสะดวกและสนุกสนานสําหรับทั้งนักเรียนและครูผู้สอน 

ผลลัพธ์

ในโรงเรียนต่าง ๆ ที่มีการติดตั้งจออินเทอร์แอคทีฟแบบใหม่ บรรดาครูผู้สอนต่างยอมรับเทคโนโลยีนี้ในทันที จอแบบโต้ตอบได้เป็นกุญแจสําคัญในการช่วยให้ครูสามารถนํารูปแบบการเรียนรู้ในห้องเรียนแบบปรับเปลี่ยนได้มาใช้ ซึ่งจะช่วยให้นักเรียนมีความกระตือรือร้นมากขึ้นในการเรียนของตนเอง

ความท้าทาย

การศึกษาเป็นหนึ่งในเสาหลักพื้นฐานของสังคมในไต้หวัน นักเรียนต้องเรียนเป็นเวลานานหลายชั่วโมง ทั้งในห้องเรียนและนอกห้องเรียน เพื่อให้มีคะแนนดีในการสอบเข้ามหาวิทยาลัยระดับประเทศ ซึ่งจะกําหนดอนาคตของพวกเขา แม้ว่าแต่เดิมหลักสูตรการเรียนการสอนในไต้หวันมุ่งเน้นที่ตําราเรียนและการเรียนแบบท่องจำ แต่เมื่อไม่นานมานี้มีการผลักดันให้เปลี่ยนเป็นการเรียนการสอนที่มีพลวัตมากขึ้นและเน้นการโต้ตอบระหว่างนักเรียนกับครู

 

ปัจจัยขับเคลื่อนที่สําคัญของการเปลี่ยนแปลงนี้คือเทคโนโลยี จากการที่กระทรวงศึกษาธิการของไต้หวันยังคงเผยแพร่หลักสูตรใหม่ที่มุ่งเน้นที่การเพิ่มการใช้เทคโนโลยีในห้องเรียนอย่างต่อเนื่อง ทางโรงเรียนจึงได้เร่งสํารวจการใช้ห้องเรียนอัจฉริยะเพื่อการศึกษาเพิ่มขึ้น แต่การสร้างห้องเรียนไฮเทคเหล่านี้มีค่าใช้จ่ายสูง โรงเรียนต้องระมัดระวังและดำเนินการให้แน่ใจว่า พวกเขากําลังซื้อเทคโนโลยีและการออกแบบห้องเรียนที่จะกระตุ้นผลการเรียนที่ดีขึ้นสำหรับนักเรียนได้อย่างเป็นรูปธรรม

โซลูชัน

การเปลี่ยนห้องเรียนแบบเก่าให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะอาจเป็นการดําเนินการที่หนักหนาพอสมควร แต่ก็คุ้มค่ากับความพยายาม ประการแรก ผู้ปฏิบัติงานต้องถอดกระดานดําแบบเก่าออกเพื่อให้มีพื้นที่สําหรับจอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาของ BenQ และคนงานยังต้องแรงงานยังต้องซ่อมแซมและฉาบผนังอิฐเพื่อจัดเตรียมไว้สําหรับจอแสดงผลแบบใหม่อย่างเหมาะสม นอกจากนี้ เนื่องจากมีโรงเรียนเพียงไม่กี่แห่งในไต้หวันที่มีลิฟต์ขนาดใหญ่พอที่จะรองรับจอแสดงผลขนาด 86 นิ้ว คนงานจึงต้องยกจอแสดงผลไปยังชั้นที่สูง ๆ โดยใช้บันได เมื่อคิดถึงว่าโรงเรียนบางแห่งสูงกว่า 7 ชั้น นี่จึงถือว่าเป็นงานใหญ่มากเลยทีเดียว! ยังไม่ต้องพูดถึงว่า ในบางโรงเรียน ต้องเปลี่ยนห้องเรียนมากกว่า 100 ห้องเรียนให้เป็นห้องเรียนอัจฉริยะ

แต่ในท้ายที่สุด ก็คุ้มค่ากับความพยายาม ด้วยความสามารถในการปฏิวัติวงการของจอสัมผัสอัจฉริยะเพื่อการศึกษาของ BenQ ที่มีให้สำหรับครูผู้สอน สิ่งแรกที่สําคัญที่สุดคือ EZWrite ซอฟต์แวร์เฉพาะของ BenQ ในการใส่คําอธิบายประกอบ ซอฟต์แวร์นี้ยังช่วยให้ครูสามารถจดบันทึกระหว่างการสอน และทำการบันทึกและแชร์ให้แก่นักเรียนในระหว่างที่เรียนหรือหลังจากนั้น จึงช่วยเพิ่มความคล่องตัวในการถ่ายทอดความรู้ นอกจากนี้ การที่ครูสามารถจดบันทึกเนื้อหาทุกประเภท รวมถึงรูปภาพ วิดีโอ เว็บเพจ และแม้แต่เอกสาร Adobe และ Microsoft ทั้งหมดนี้โดยไม่จำเป็นต้องใช้พีซี ซอฟต์แวร์ EZWrite จึงทำหน้าที่เหมือนเป็นผู้ช่วยสอนแบบครบวงจรสำหรับนักการศึกษา

นอกจาก EZWrite แล้ว จอสัมผัสอัจฉริยะของ BenQ ยังมีคุณลักษณะที่เหมาะสําหรับห้องเรียน เช่น มัลติทัช 20 ตำแหน่งเพื่อเพิ่มความสามารถในการโต้ตอบ และหน้าจอเคลือบสารป้องกันเชื้อโรคที่ช่วยปกป้องสุขภาพของนักเรียน InstaShare ซอฟต์แวร์การนําเสนอแบบไร้สายช่วยให้ผู้สอนแชร์เนื้อหาบทเรียนได้อย่างง่ายดาย รวมถึงวิดีโอ Full HD จากพีซีหรืออุปกรณ์อัจฉริยะ ในขณะที่ซอฟต์แวร์การจัดการบัญชี AMS เฉพาะของ BenQ ช่วยให้ครูสามารถบันทึกเนื้อหาและการตั้งค่าของตนลงในระบบคลาวด์และโหลดเนื้อหาลงในจอแสดงผลที่เข้ากันได้กับ AMS ได้เพียงแค่ใช้การ์ด NFC

ผลลัพธ์

หลังจากการก่อสร้างห้องเรียนดำเนินการเสร็จสิ้น ครูผู้สอนก็ได้ผสมผสานหน้าจอสัมผัสเชิงโต้ตอบเข้ากับกิจวัตรการเรียนการสอนของพวกเขาได้อย่างรวดเร็ว ครูใหญ่ท่านหนึ่งแสดงความเห็นว่า จอสัมผัสอัจฉริยะของของ BenQ ช่วยให้ครูสามารถใช้รูปแบบการเรียนการสอนที่ทันสมัย ผู้เรียนมีความสนใจในเนื้อหาที่เรียนในห้องมากขึ้น และไม่งีบหลับในห้องเรียนเหมือนเคย ดวงตาของเด็ก ๆ เบิกกว้างและกระตือรือร้นที่จะมองหาโอกาสในการโต้ตอบกับหน้าจอสัมผัส นอกจากนี้ บรรดาครูผู้สอนยังชื่นชมเทคโนโลยีไร้สายที่ช่วยให้พวกเขาสามารถจัดการเนื้อหาในจอแสดงผลในขณะที่พวกเขาเดินไปทั่วห้องเรียน แม้ว่านักเรียน ครู และผู้บริหารจะไม่ได้เห็นตรงกันเสมอไปในเรื่องการศึกษา แต่ทุกฝ่ายกลับเห็นด้วยว่า เทคโนโลยีอินเทอร์แอคทีฟของ BenQ ได้มอบความสุขและโอกาสการเรียนรู้ที่มากขึ้นอย่างเหลือเชื่อสำหรับห้องเรียน