เปลี่ยนโฉมโรงเรียนของคุณด้วย BenQ

ค้นพบวิธีเปลี่ยนโฉมโรงเรียนของคุณ โดยติดต่อผู้เชี่ยวชาญด้านการศึกษาวันนี้

 • Transform your school with BenQ

  สัมผัสกับพลังของโซลูชันเพื่อการศึกษาของ BenQ

  ติดต่อฝ่ายขาย
 • BenQ edtech calculator

  คํานวณต้นทุนของ EdTech

  การเปลี่ยนโฉมห้องเรียนให้เป็นพื้นที่การเรียนรู้แบบมีส่วนร่วมนั้นมีค่าใช้จ่ายเท่าใด ทราบค่าใช้จ่ายโดยประมาณโดยใช้เครื่องคํานวณ EdTech ของ BenQ

  เครื่องคํานวณ

กฎหมาย CARES และ BenQ

รัฐบาลสหรัฐฯ กําลังช่วยเหลือโรงเรียนที่ได้รับผลกระทบจากสถานการณ์โควิดและนักเรียนให้กลับมาเข้าเรียนได้ตามปกติ โดยการลงทุนในเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาจากกองทุนเพื่อความมั่นคงทางการศึกษา (Education Stabilization Fund หรือ ESF) ภายใต้กฎหมายความมั่นคงทางเศรษฐกิจ การช่วยเหลือและการบรรเทาผลกระทบไวรัสโคโรนา (CARES) ESF ครอบคลุมโซลูชันที่หลากหลาย ซึ่งจะช่วยให้โรงเรียนมีความยืดหยุ่นและปรับตัวรับกับการเปลี่ยนแปลงได้มากขึ้น เมื่อเลือกวิธีที่เหมาะสม จะช่วยให้ได้รับผลตอบแทนจากการลงทุนสูงสุด

ติดต่อเรา ดาวน์โหลด eBook

มีการจัดแบ่งกองทุนอย่างไร

ESF ประกอบด้วยกองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์หลัก 3 กองทุน

 • BenQ Board CARES Act ESSER fund

  กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา

  โรงเรียนหลักสูตรอนุบาลถึงมัธยมศึกษาตอนปลาย (K-12) สามารถใช้กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับโรงเรียนประถมศึกษาและมัธยมศึกษา (Elementary and Secondary School Emergency Relief หรือ ESSER) เพื่อจัดหาเทคโนโลยีเพื่อการศึกษาที่ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมระหว่างผู้เรียนและผู้สอน

 • BenQ Board CARES Act HEER fund

  กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา

  สถาบันอุดมศึกษาสามารถใช้กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์สำหรับสถาบันอุดมศึกษา (Higher Education Emergency Relief หรือ HEER) เพื่อครอบคลุมต้นทุนที่เกี่ยวข้องในการปรับปรุงวิธีการจัดการเรียนการสอนในชั้นเรียนหรือให้คำแนะนำแก่ผู้เรียน

 • BenQ Board CARES Act GEER fund

  กองทุนฉุกเฉินเพื่อการบรรเทาทุกข์ด้านการศึกษาโดยผู้ว่าการรัฐ

  ผู้ว่าการรัฐสามารถใช้เงินทุนเหล่านี้ได้ตามดุลยพินิจ เพื่อช่วยเหลือสถาบันการศึกษาที่เห็นว่าได้รับผลกระทบจากไวรัสโคโรนามากที่สุด

มีเงินทุนเท่าใด

ในเดือนเมษายน 2021 รัฐบาลสหรัฐฯ ได้จัดสรรเงินทุนกว่า 2.8 แสนล้านดอลลาร์สหรัฐเพื่อบรรเทาผลกระทบจากการระบาดใหญ่ที่มีต่อสถาบันการศึกษา

กองทุนเพื่อความมั่นคงทางการศึกษา (ESF)

จัดตั้งภายใต้กฎหมาย CARES

How CARES Act funds are divided
พูดคุยกับผู้เชี่ยวชาญ
Please enter your valid work email address

ส่งคำถามถึงเราด้านล่าง แล้วเราจะติดต่อกลับให้เร็วที่สุด

Please verify that you are not a robot.

BenQ มุ่งมั่นที่จะปกป้องและเคารพความเป็นส่วนตัวของคุณ และเราจะใช้ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณเพื่อจัดการบัญชีของคุณและเพื่อจัดหาผลิตภัณฑ์และบริการที่คุณร้องขอจากเราเท่านั้น ในบางครั้ง เราต้องการติดต่อคุณเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์และบริการของเรา ตลอดจนเนื้อหาอื่นๆ ที่คุณอาจสนใจ แต่ขึ้นอยู่กับความยินยอมของคุณเท่านั้น และคุณสามารถยกเลิกการรับข่าวสารเหล่านี้ได้ทุกเมื่อ ข้อมูลส่วนบุคคลของคุณอาจถูกถ่ายโอนไปยังกลุ่มบริษัท BenQ ในประเทศที่สาม หากเราดำเนินการดังกล่าว ข้อมูลดังกล่าวจะเป็นไปเพื่อวัตถุประสงค์ข้างต้นเท่านั้น และเราจะดำเนินการตามมาตรการที่จำเป็นทั้งหมดเพื่อปกป้องความเป็นส่วนตัวและความปลอดภัยของข้อมูลของคุณ คุณสามารถสอบถาม แก้ไข หรือลบข้อมูลส่วนบุคคลของคุณได้ตลอดเวลา หากคุณต้องการทำเช่นนั้น หรือมีคำถามใดๆ เกี่ยวกับสิทธิ์ความเป็นส่วนตัวของคุณ โปรดติดต่อเรา สำหรับข้อมูลเพิ่มเติมเกี่ยวกับหลักปฏิบัติด้านความเป็นส่วนตัว โปรดอ่านนโยบายความเป็นส่วนตัวของเรา ฉันต้องการรับการสื่อสารจาก BenQ