วิธีที่ง่ายที่สุดในการแชร์หน้าจอแบบไร้สายด้วยโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียน
  • BenQ
  • 2021-04-13

ครูสามในสี่คนเห็นด้วยว่า การเรียนรู้แบบผสมช่วยให้นักเรียนทําได้ดีขึ้น ในห้องเรียน

ซึ่งไม่น่าแปลกใจเลย เพราะเป็นการประหยัดเวลาสําหรับครูผู้สอนและให้ประโยชน์ทางการศึกษาแก่ผู้เรียน

ห้องเรียนกลับด้าน (Flipped Classroom) ที่มีเนื้อหาเชิงโต้ตอบและบทเรียนแบบหลายโมดูล ช่วยเพิ่มการมีส่วนร่วมของผู้เรียนที่มีต่อเนื้อหาหลักสูตร เมื่อครูผู้สอนประเมินทักษะความสามารถของผู้เรียนได้แบบตามเวลาจริง พวกเขาก็จะสามารถให้คำแนะนำที่เหมาะสมในแบบเฉพาะบุคคลได้ อย่างไรก็ตาม โรงเรียนต่าง ๆ ที่เข้าร่วมขบวนการนี้ที่นำไปสู่การเรียนการสอนแบบผสมผสาน จําเป็นต้องมีเครื่องมือที่เหมาะสมเพื่อสนับสนุนวิสัยทัศน์ด้านการสอนของตน

 

ผู้นําในแวดวงารศึกษาต่างเห็นด้วยว่า ความท้าทายทางเทคโนโลยีอาจเป็นอุปสรรคต่อสภาพแวดล้อมการเรียนรู้แบบผสมที่ประสบความสําเร็จ  โดยเฉพาะอย่างยิ่ง ครูที่ต้องพึ่งพาอุปกรณ์ที่ล้าสมัย เช่น โปรเจคเตอร์รุ่นเก่าจะต้องเผชิญปัญหาหนักกว่าในการแสดงเนื้อหาการเรียนและงานของนักเรียน
 
การนําโปรเจคเตอร์สำหรับห้องเรียนที่เหมาะสมมาใช้เป็นวิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดในการสร้างความมั่นใจว่า ห้องเรียนกลับด้านของคุณจะไม่ล้มเหลว โปรเจคเตอร์อัจฉริยะแบบไร้สายสําหรับห้องเรียน สามารถใช้เพื่อขจัดอุปสรรคต่าง ๆ เหล่านี้และมอบประสบการณ์การเรียนรู้ที่ราบรื่น
 

มาสํารวจความท้าทายบางอย่างที่โปรเจคเตอร์อัจฉริยะสามารถแก้ไขได้สําหรับครูผู้สอน นักเรียน และฝ่ายธุรการของโรงเรียน

โปรเจคเตอร์รุ่นเก่าสำหรับห้องเรียนไม่สามารถตอบสนองความต้องการของห้องเรียนในปัจจุบัน

 

การติดตั้งอุปกรณ์เป็นหนึ่งในข้อจํากัดที่เป็นปัญหามากที่สุดของโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าสำหรับห้องเรียน โดยเมื่อเริ่มการเรียนการสอน หรือในระหว่างการเรียน ครูต้องรอให้โปรเจคเตอร์เปิดเครื่องขึ้นมาก่อนที่จะแชร์เนื้อหาใด ๆ ให้แก่นักเรียน

 

เมื่อถึงเวลาของวิทยากรรับเชิญหรือการนําเสนอของนักเรียน ความยุ่งยากซับซ้อนของการเชื่อมต่ออุปกรณ์ใหม่เป็นอุปสรรคต่อการสอนและความต่อเนื่องของชั้นเรียน นอกจากนี้ การที่สมาชิกในห้องจัดเก็บเนื้อหาการนำเสนอไว้ในอุปกรณ์ต่าง ๆ เช่น แล็ปท็อป แท็บเล็ต แฟลชไดรฟ์ หรือฮาร์ดไดรฟ์ภายนอก แน่นอนว่าย่อมประสบปัญหาในการไม่สามารถทำงานร่วมกันได้ อุปกรณ์และพอร์ตบางประเภทอาจไม่สามารถใช้งานร่วมกับโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าได้ และครูผู้สอนอาจไม่มีสายเคเบิลและตัวเชื่อมต่อเฉพาะที่จําเป็นสําหรับการนําเสนอและการเรียกใช้งาน
 
เนื่องจากครูมักจะใช้สื่อการเรียนการสอนแบบเดียวกันสําหรับแต่ละชั้นเรียน พวกเขาจึงจะได้รับประโยชน์จากโซลูชันที่เชื่อถือได้มากกว่าไดรฟ์ USB ที่ไม่ปลอดภัยและสูญหายได้ง่าย ครูต้องทำตามขั้นตอนซ้ำ ๆ ในการเข้าสู่ระบบของกล่องจดหมายอีเมลหรือบัญชีจัดเก็บข้อมูลในระบบคลาวด์เพื่อเรียกดูไฟล์ที่ต้องการ ซึ่งอาจเป็นการเปิดช่องให้ผู้อื่นสามารถเข้าถึงข้อมูลที่ละเอียดอ่อนผ่านโปรเจคเตอร์รุ่นเก่าโดยไม่ได้ตั้งใจ
 

การเปลี่ยนแปลงเหล่านี้ที่นำมาสู่การเรียนรู้ด้วยภาพ อาจทำให้ชั้นเรียนต้องเสียเวลาอันมีค่า ทำให้นักเรียนหันไปสนใจสิ่งอื่นนอกเหนือจากเนื้อหาที่สำคัญ และทำให้นักเรียนขาดสมาธิs.

edu
edu
ไม่แต่เฉพาะครูผู้สอนเท่านั้นที่ประสบปัญหาเรื่องการใช้โปรเจคเตอร์รุ่นเก่าสำหรับห้องเรียน แต่ฝ่ายไอทีก็เผชิญปัญหาในการจัดการอุปกรณ์ของห้องเรียนต่าง ๆ จากส่วนกลางเมื่อแต่ละเครื่องออฟไลน์ และไม่สามารถผสานรวมเข้ากับระบบและโซลูชันอื่น ๆ ของโรงเรียนได้
 

เป็นที่น่าเสียดายว่าไม่มีโปรแกรมซอฟต์แวร์ที่สะดวกสําหรับการเชื่อมต่ออุปกรณ์แบบสแตนด์อะโลนเหล่านี้ สิ่งที่ผู้ดูแลระบบไอทีต้องการ คือระบบแบบครบวงจรที่มีอินเทอร์เฟซที่ใช้งานง่าย ซึ่งสามารถจัดการได้ง่ายผ่านเครือข่ายเฉพาะที่ (LAN) หรือระบบคลาวด์

เลือกโปรเจคเตอร์ไร้สายอัจฉริยะสําหรับห้องเรียนของคุณ

 

ไม่ว่าคุณจะกําลังวางแผนสร้างโรงเรียนใหม่ในย่านของคุณ หรือทำการปรับปรุงห้องเรียนในปัจจุบันของคุณให้มีระบบอันชาญฉลาดเช่นเดียวกับผู้เรียนของคุณ ขอให้ลองพิจารณาโปรเจคเตอร์อัจฉริยะไร้สายสําหรับการใช้งานในห้องเรียน นี่เป็นวิธีที่ง่ายที่สุดในการส่งเสริมการแชร์หน้าจอแบบไร้สายและการฉายจากเดสก์ท็อป โดยไม่ต้องให้ครูผู้สอนและนักเรียนติดตั้งแอปในมือถือหรือโปรแกรมซอฟต์แวร์ใด ๆ

 

ด้วยโปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับห้องเรียนของ BenQ ที่ใช้งานง่าย ทำให้สมาชิกในห้องเรียนสามารถจับคู่อุปกรณ์ใดก็ได้ที่ตนใช้อยู่ กับโปรเจคเตอร์และเริ่มแบ่งปันหรือดูเนื้อหาโดยไม่ต้องใช้สายเคเบิลที่สร้างความรกรุงรัง
 
โปรเจคเตอร์อัจฉริยะสําหรับการใช้งานในห้องเรียนจาก BenQ เป็นเครื่องแรกที่นําเสนอแอปในตัวและความสามารถในการเรียกดูเว็บ การเริ่มใช้งานโปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับห้องเรียนของ BenQ นั้นแทบจะไม่ต้องมีการเรียนรู้เพิ่มเติมใด ๆ เมื่อห้องเรียนได้รับการติดตั้งโปรเจคเตอร์ไร้สายที่ไม่ต้องใช้พีซีและไดรเวอร์แล้ว ครูผู้สอนและนักเรียนก็สามารถเข้าสู่ระบบออนไลน์และใช้ประโยชน์จากแอปเพื่อการศึกษา แหล่งข้อมูลออนไลน์ และการนำเสนอร่วมกันในแบบต่าง ๆ
 

ด้วยระบบจัดการบัญชี ครูผู้สอนจะสามารถเข้าถึงและแบ่งปันสื่อการสอนได้จากทุกที่ จากทุกอุปกรณ์ และพนักงานฝ่ายไอทีก็สามารถจัดการเครื่องฉายทุกเครื่องบน LAN หรือระบบคลาวด์ได้จากส่วนกลาง

 

เรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับโปรเจคเตอร์อัจฉริยะสำหรับห้องเรียนของ BenQ และค้นหาว่าโปรเจคเตอร์นี้สามารถทําอะไรได้บ้างสําหรับโรงเรียนของคุณ

ดูทั้งหมด

Related Products

โปรเจคเตอร์อัจฉริยะเพื่อการศึกษา
โปรเจคเตอร์อัจฉริยะเพื่อการศึกษา BenQ มี smart station แบบครบวงจรที่ช่วยให้ครูสามารถทำให้การเรียนรู้แบบผสมผสานหรือการเรียนรู้แบบผสมผสานเป็นเรื่องง่ายและมีประสิทธิภาพ

ติดต่อฝ่ายขาย

เรียนรู้เพิ่มเติม