BenQ đã bị bên thứ 3 bất hợp pháp lợi dụng danh tiếng để lừa đảo người dùng mạng xã hội với các quảng cáo tuyển dụng sai sự thật

Hỗ trợ Adobe Flash sẽ kết thúc vào cuối tháng 12 năm 2020, giao diện mạng Crestron sẽ không còn hoạt động sau đó. Có giải pháp nào cho điều này không?

02-02-2021

Vì Adobe sẽ không còn hỗ trợ Flash Player sau ngày 31 tháng 12 năm 2020 nên quyền truy cập vào Flash Player sẽ dần bị xóa khỏi tất cả các trình duyệt, bao gồm cả Internet Explorer và Google Chrome. Do đó, dịch vụ Crestron RoomView của BenQ, dựa trên Flash, cũng sẽ ngừng hoạt động. BenQ đề xuất sử dụng các lựa chọn thay thế sau để quản lý và sử dụng nhiều máy chiếu.

 

1. Crestron RoomView Express: phần mềm này có thể được tải xuống từ trang web chính thức của Crestron.

https://www.crestron.com/resources/get-roomview

 

2. BenQ DMS Local: phần mềm này có thể được tải xuống từ trang web chính thức của BenQ. Vui lòng liên hệ với dịch vụ BenQ để được hỗ trợ thêm về cài đặt nếu cần.

https://www.benq.com/en-us/business/projector/dms-local.html

 

Các sản phẩm phù hợp

W5700, W3000

Thông tin này có hữu ích không?

TOP